Ergun Balcı’nın müellifi olduğu Musikimizle Övünmemiz İçin Nevzat Atlığ adlı Kubbealtı Neşriyatı tarafından basılan eserde Mesud Cemil Bey‘i ne kadar devam ettirip, kendi şartlarım altında ne kadar geliştirebildiysem, aynı ilkeler doğrultusunda gerekli yenilikler getirebildiysem, kendimi o kadar liyakatli bir halef sayarım diyor Prof. Dr. Nevzat Atlığ.

Prof. Dr. Nevzat Atlığ

Prof. Dr. Nevzat Atlığ

Prof. Dr. Nevzat AtlığProf. Dr. Nevzat Atlığ

Mualla Mukadder ile ilgili bir önceki yazımızı okuyabilirsiniz.