Musikî kısaca bir düşü, bir hissi, bir duyguyu açıklama yapmak için ahenkli seslerin belli bir akış şeması içerisinde ritimli ya da ritimsiz olarak bir araya getirilme sanatıdır. Özellikle www.klasikmusiki.net sitemiz üzerinden klasik Türk sanat musikisi, teşrevler, notalar ve bestekarlar hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu makale de kısaca musikî hakkında bilgilere yer verilecektir. Musikî’nin kelime kökeni Latinceye kadar dayanmaktadır. Latince kök kelimesi “musica” olarak tanımlanmaktadır.

Web sitemiz üzerinden klasik musiki hakkında son derece önemli ve şahsiyetli bestekarlara ulaşmanız da mümkündür. Klasik Musikinin dönemsel evrelerine gelince ise islami literatürde el-mûsîka el-mûsîkî olarak türemiştir. Atalarımız, İslamiyeti kabul ettikten sonra “Musikî” olarak dilimizde yer bulmuştur. Özellikle Osmanlı devrinden Cumhuriyet dönemine kadar bu şekilde kullanılmıştır. Fakat daha sonra Fransızcası olan “müzik” şeklinde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.

Musikî Nedir?

Musikî Nedir?

Musikî ile uğraşan sanatçılara ise Musikîşinâs denmektedir. Musikîşinâs olarak bilinen sanatçı ritimli ve ritimsiz notaları bir araya getirerek klasik musikî sanatını ortaya koymaktadır.

Bir önceki TRT Keman Sanatçısı Demir Karabaş makalesini okuyabilirsiniz.